Wereldburgers van morgen

Een mooie basis om uit te vliegen

Toekomstgericht onderwijs in units

De Zilvermeeuw biedt als kindcentrum een plek waar je samen leeft en je thuis voelt. Wat ons drijft is kinderen helpen zich tot actieve en creatieve wereldburgers te ontwikkelen. Dat doen wij door veiligheid en geborgenheid te bieden en hen uit te dagen hun talenten, en die van anderen, te ontdekken en met verschillende leeftijden om te gaan. De kinderen werken samen in units met anderen uit verschillende leerjaren. Zo bereiden wij uw kind voor op de wereld van morgen.

Sociaal vaardig met KiVa

Niets werkt beter om te leren dan veiligheid en zelfvertrouwen. Als team werken wij met elkaar en met ouders aan een fijne sfeer. Het speciale KiVa-programma, gericht op het versterken van sociale veiligheid en het tegengaan van pesten, voeren wij door op de Zilvermeeuw. Op een positieve manier respectvol met elkaar omgaan, ondersteund met heldere regels en afspraken, maakt het voor ieder kind prettig om op school te zijn. Als ouder maakt u wat ons betreft deel uit van de ontwikkeling van uw kind waar wij samen aan werken.

Ouder aan het woord:

“Mijn kind vindt het hier geweldig. Ik wil deze school dan ook bij iedereen aanraden.”

Ilse Kroon – Moeder van Eva (6) en Bram (4)

Kom kennismaken

U bent van harte welkom om kennis te maken en de sfeer te komen proeven op onze school. Wij zien u graag tegemoet!

Onze manier van werken is afgestemd op de drie basisbehoeften van kinderen om ontwikkeling, motivatie en leerplezier te waarborgen. Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft behoefte aan:

Toekomstgericht

Alle bagage mee voor de wereld van morgen.

Eigenaarschap

Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun leerproces.

Unitonderwijs

Samenwerken in kleine groepen met meer leerjaren.

Wat wij u als kindcentrum bieden

Samen met Welschap Kinderopvang zorgen wij voor mogelijkheden voor complete opvang, van voor- en naschoolse opvang tijdens schoolweken tot opvang tijdens schoolvakanties.

Peuteropvang De Zilvermeeuw

Basisschool

Tussenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Ook werken bij een bevlogen onderwijsinstelling?

Deze school maakt deel uit van IJmare waar alle mogelijkheden zijn om je verder te ontwikkelen als leerkracht of als ondersteunende professional. Met 16 scholen en ruim 350 gedreven collega’s gaan wij elke dag voor het best mogelijke onderwijs in de IJmond.